de|nl|en

labiocome

Impressie

labiocome COSMETICS

by Lailique Cosmetics GmbH
Im Niederdorf 16
D-65599 Dornburg
Telefon
+49 6436 - 91530
Fax +49 6436 - 288810
e-Mail info@labiocome.org
Amtsgericht Limburg HRB 2555
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
nach § 27 a Umsatzsteuergesetz
: DE 113 861 782
Geschäftsführer
: Christoph Lamboy und Tobias Hartmann

Juridische mededelingen

Lailique Cosmetics streeft er voortdurend naar deze webpagina's verstrekte gegevens en informatie tot op heden en fouten door de grootst mogelijke zorg te elimineren te houden. Een garantie voor de juistheid en volledigheid van de informatie kan nog niet worden genomen Disclaimer 1. Online Content De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij de auteur is geen opzet of grove nalatigheid fout. Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich het recht voor om onderdelen of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, toevoegen, verwijderen of tijdelijk of permanent. 2. Verwijzingen en links Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (links) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur, zou de aansprakelijkheid alleen voordoen in het geval van kracht, waarin de auteur zich bewust is van de inhoud en het is technisch mogelijk en redelijk om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's, de auteur controle. Daarom distantieert hij zich van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die zijn gewijzigd na de link. Dit geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor de buitenlandse inzendingen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de onbruik van dergelijke informatie, alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, en niet degene die is gekoppeld aan deze pagina's. 3. Auteursrechten en handelsmerken De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten, ten aanzien van zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Alle binnen het internet aanbieden en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de rechten van de eigenaar. De loutere vermelding houdt niet in dat niet merken zijn beschermd door de wet! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf blijft als enige met de auteur. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. 4. Privacy Policy Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt gegeven, de input van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten - indien technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of een alias. 5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u werden genoemd op deze pagina. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid.

Algemeen

Impressie